Image Fusion

Table of Contents

Cranial Distortion Correction

Generelle oplysninger

Visse billeddannelsesmodaliteter er følsomme over for geometriske forvrængninger på grund af f.eks. systemimperfektioner og ikke-lineære gradienter i billeddannelsessystemet. Som følge heraf kan der findes unøjagtigheder i resultaterne af stiv fusion efter en automatisk fusion, manuel justering eller anvendelse af interesseområde-fusion.

Du kan vælge Cranial Distortion Correction til at opnå et bedre match mellem billederne.

Cranial Distortion Correction opretter et korrigeret billedsæt ved at deformere det til bedre at matche det definerede referencebilledsæt. Målet er at gennemse det korrigerede billedsæt og potentielle indhold, som var til stede i billedsættet og, hvis kvaliteten er tilfredsstillende, godkende resultatet.

Anbefalinger

Billeddata til Cranial Distortion Correction bør følge disse anbefalinger for at sikre de bedste resultater:

 • Billedpar bør dække et overlappende volumen i patienten

 • Mindst 10 skiver

 • En skiveafstand på mindre end 4 mm (skivetykkelse på mindre end 4 mm og optagelse uden mellemrum anbefales)

 • Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks. optagelsesparametre)

 • God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttede billedmodaliteter

Korrektion af forvrængning understøtter de følgende billedmodaliteter, hvis de er parret som følger:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Ikke-understøttede billedmodaliteterDe følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke:

 • Tidligere deformerede billedsæt

 • RGB-billeder

 • FA- og ADC-kort

 • Fase- og hastighedskort

 • Perfusionskort

 • Spektroskopibilleder

 • Gradientkalibreringscanninger

 • FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)

 • Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)

 • Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Understøttet indhold

Det følgende indhold understøttes og korrigeres afhængigt af deformationen af et billedsæt:

 • Voxelobjekter

 • Mærkede punkter

 • Baner

 • Fiberbundter (f.eks. DTI-fiberstrukturer)

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16