Image Fusion

Table of Contents

Sådan brugertilpasses fusionsparringDu kan ændre parringen af billedsæt ved hjælp af Edit.

Trin

1.

Vælg Data og åbn rullemenuen Fusion Pairs .

2.

Vælg Edit for at åbne funktionen Manual Pairing, og vælg billederne, som skal fusioneres.

3.

Vælg to billedsæt, som skal fusioneres.

4.

Vælg Use this Pair.

5.

Luk menuen Data, og gå tilbage til hovedskærmen.

6.

Vælg Calculate/Fusion for at fusionere billedsættene.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

For yderligere tekniske oplysninger om standardfusionspar bedes du kontakte Brainlab-support.

Advarsel
Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16