Image Fusion

Table of Contents

Sammenlægning i korrektionstilstand

Generelle oplysninger

Blending i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction følger samme princip som en Original fusion, med de to billedsæt vist med blå og gul farve.

Når Blending er valgt i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction, vises et deformationsgitter som standard. Gitterlinjerne angiver korrektionsretningen, mens farvede linjer markerer områderne, hvor billederne er blevet ændret.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16