Image Fusion

Table of Contents

Sådan tilpasses ved automatiske fusionerTrin

1.

Vælg Adjust eller Fine Adjust fra værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Roter billedet ved at trække med det kurvede håndtag , indtil det gule billede er korrekt placeret.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Brug CTRL og musehjulet til at zoome ind eller ud.

6.

  • Vælg Fusion for at køre en automatisk fusion, eller

  • Vælg Calculate i korrektionstilstand for at oprette et korrigeret billedsæt efter justering af det aktuelle fusionspar.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Resultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16