Image Fusion

Table of Contents

Tilsigtet brug

Indikationer for anvendelse

Image Fusion Element kan bruges i kliniske arbejdsgange, hvor det kan være fordelagtigt at benytte co-registrering af billeddata. Dette gælder for eksempel for navigationssystemer eller terminaler med medicinske data til billedbehandling eller billedstyret kirurgi i almindelighed samt software til planlægning af behandling med radiokirurgi eller strålebehandling. Selve enheden har ingen specifikke kliniske indikationer.

Tilsigtet anvendelse for Image Fusion

Image Fusion Element er en applikation til co-registrering af billeddata i forbindelse med medicinske procedurer ved hjælp af stive og deformerbare registreringsmetoder. Elementet er beregnet til justering af anatomiske strukturer mellem datasæt.

Tilsigtet bruger

Image Fusion er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne neurokirurgi, traumatologi og planlægning af strålebehandling.

Anvendelsessted

Image Fusion Element er beregnet til at blive anvendt på:

  • Hospitalskontorer eller ethvert andet sted med adgang til en computer.

  • Operationsstuer eller andre lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel

Forsigtig håndtering af hardware

Advarsel
Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16