Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion i spinale procedurer

Generelle oplysninger

Når du starter en spinal arbejdsgang, kan du vælge mellem:

  • Image Fusion

  • Spine Curvature Correction

Billederne fusioneres automatisk baseret på anatomiske strukturer, der er fælles i begge billedsæt.

Målet er at gennemse fusionsresultaternes kvalitet og, hvis den er tilstrækkelig god, godkende fusionen. Fusionen gemmes ved at vælge Done.

Advarsel

Spinal skærmbilledlayoutNr.Forklaring

Aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner som forhåndsvisning af det aktuelle resultat.

Vælger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

Interesseområdet (ROI) vises som en stiplet linje i hovedvisningen og i ACS-rekonstruktionerne .

Det aktuelle fusionerede par vises som en overlejring, der også kan forhåndsvises i ACS-rekonstruktionerne .

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16