Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass i korrektionstilstand

Generelle oplysninger

Brug Spy Glass til visuelt at verificere deformationens nøjagtighed ved at flytte det til området, som er af interesse på billedskiven.

Dette giver mulighed for at vise strukturer i to billedsæt på samme tid (f.eks. form eller størrelse på en tumor).

Farvekodet deformationsgitter

Når Spy Glass er valgt i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction, vises et farvekodet deformationsgitter som standard. Gitterlinjerne angiver korrektionsretningen, mens farvede celler markerer områderne, hvor billederne er blevet ændret. Farvekodningen er defineret ved graden af ikke-stiv transformation af en bestemt voxel.

Eksempel på deformationSom vist i ovenstående eksempel, korrigeres forvrængninger af DTI-billeder (EPI-sekvenser) langs A-P-retningen i de yderste dele af hjernen (venstre billede). Spine Curvature Correction resulterer i deformation (kompression eller udvidelse) af de intervertebrale skiver (højre billede).

De røde områder angiver områderne, hvor billederne er blevet ændret i forhold til de originale kildedata. Skyggefri områder deformeres ikke, men kan skiftes som angivet af gitterlinjerne.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16