Image Fusion

Table of Contents

Sådan defineres en tilpasning

Du kan ændre reference-fusionsparret ved hjælp af Align. Dette giver dig mulighed for at definere den bedste visningsorientering.Billedretningen ændres eller tilpasningen defineres for det valgte billedsæt ved at følge denne procedure:

Trin

1.

Vælg Align i menuen.

2.

Vælg det billedsæt, som skal definere tilpasningen.

3.

Vælg Confirm.

Visningen tilpasses automatisk.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16