Image Fusion

Table of Contents

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af et eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. Se https://www.brainlab.com/patent/ for yderligere oplysninger.

Integreret tredjeparts-software

CE-mærkeCE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr (”MDD”).

I overensstemmelse med principperne i MDD:

  • Image Fusion er et klasse IIb-produkt.

Bortskaffelsesvejledning

Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til gældende love og regulativer. Der er oplysninger om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) på:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Forsigtighedsregel
Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16