Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion i kranielle procedurer

Generelle oplysninger

Når du starter en kraniel arbejdsgang, kan du vælge mellem:

  • Image Fusion

  • Cranial Distortion Correction

Billederne fusioneres automatisk baseret på fælles anatomiske strukturer, der er synlige i begge billedsæt.

Målet er at gennemse fusionsresultaternes kvalitet og, hvis den er tilstrækkelig god, godkende fusionen. Fusionen gemmes ved at vælge Done.

Advarsel

Kranielt skærmbilledlayoutNr.Forklaring

Aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner som forhåndsvisning af det aktuelle resultat.

Vælger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

Interesseområdet (ROI), som benyttes til stiv fusion, vises som en stiplet linje i hovedvisningen og ACS-rekonstruktionerne .

Det aktuelle fusionerede par vises som en overlejring, der også kan forhåndsvises i ACS-rekonstruktionerne .

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16