Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Начин на използване на смесванеСтъпка

1.

Изберете Blending и преместете плъзгача наляво или надясно през зоната за изглед с мишката (или пръст за сензорните екрани), за да регулирате смесения образ.

2.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

3.

Използвайте Zoom към вашата зона на интерес.

4.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

5.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатът от сливането се записва за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27