Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Пример за сдвояване за сливане

Пример за сдвояване за сливанеКомпоненти

Избрана двойка образи (осветена в оранжево)

Одобрено състояние (напр. FUSED, осветено чрез отметка)

Цялото неслято съдържание се представя с пунктирана линия

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27