Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Distortion Correction Cranial

Обща информация

Някои модалности за изобразяване са податливи на геометрично деформиране, възникващо от (напр. системни несъвършенства и градиентни нелинейности на системата за образна диагностика). Следователно неточности в резултатите от твърдото сливане може да съществуват след автоматично сливане, ръчно регулиране или прилагане на сливане на ROI.

Можете да изберете Distortion Correction Cranial, за да получите по-добро съответствие между образите.

Distortion Correction Cranial създава коригиран набор от образи, като го деформира за по-добро съответствие с дефинирания референтен набор от образи. Целта е да се прегледат коригираният набор от образи и евентуалното съдържание, което е било налично в набора от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение

Препоръки

Данните за образите за Distortion Correction Cranial трябва да следват тези препоръки, за да се гарантират най-добри резултати:

 • Двойките образи трябва да обхващат пресичащ се обем на пациента

 • Минимум 10 среза

 • Разстояние на среза, което е по-малко от 4 mm (препоръчват се дебелина на среза под 4 mm и заснемане без междини)

 • Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите на заснемане)

 • Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст, минимално количество артефакти)

Поддържани модалности на образите

Следващите модалности на изобразяване се поддържат за Distortion Correction Cranial, ако е налице сдвояване, както следва:

 • КТ – МР

 • МР – МР

 • МР – DTI

Неподдържани модалности на образитеСледващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат за директно изчисление:

 • По-рано деформирани набори от образи

 • RGB образи

 • FA и ADC карти

 • Карти на фазата и скоростта

 • Перфузионни карти

 • Спектроскопски образи

 • Сканирания на градиентна калибрация

 • FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)

 • Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)

 • Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и коригира на базата на деформацията на набора от образи:

 • Вокселови обекти

 • Етикетирани точки

 • Траектории

 • Снопове влакна (напр. DTI влакнести трактове)

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27