Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Пример за Distortion Correction CranialКогато алгоритъмът Distortion Correction Cranial е завършен, резултатният набор от образи се маркира FUSED и новият набор от образи се етикетира като [Corrected] . DTI данните винаги се третират като пакет.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27