Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Как се персонализира сдвояване за сливанеМожете да смените сдвояването на наборите от образи с помощта на Edit.

Стъпка

1.

Изберете Data и отворете падащото меню Fusion Tree .

2.

Изберете Edit .

3.

Изберете набор от образи и го плъзнете към друг набор от образи, с който възнамерявате да го слеете.

Новата двойка се осветява в синьо.

4.

Затворете менюто Data и се върнете към основния екран.

5.

Изберете Calculate/Fusion, за да слеете наборите от образи.

6.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

7.

Изберете Done, когато е готово.

За повече техническа информация относно двойките за сливане по поразбиране се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27