Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Опции за сливане

Бутон

ФункцияИзвършва сливане на текущия избор.Позволява ви да отмените скорошните стъпки в рамките на приложението.Визуализира предишната/следващата двойка за сливане.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27