Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass с еластична деформация

Обща информация

Използвайте Spy Glass за визуално потвърждаване на точността на деформацията, като го премествате към зоната на интерес върху среза на образа.

Това ви позволява да преглеждате структури в два набора от образи едновременно (напр. формата и размера на тумор).

Топлинна карта и решетка за деформации с цветово кодиране

Когато е избрано Spy Glass в рамките на Distortion Correction Cranial или Curvature Correction Spine, решетка за деформации с цветово кодиране се визуализира по подразбиране. Линиите на решетката показват посоката на корекцията, докато цветните клетки маркират областите на модификация на образа. Цветовото кодиране се дефинира от степента на нетвърда трансформация на конкретния воксел. Карта на топлината, показваща областите на деформация без линии на решетката, се визуализира в рамките на Virtual iMRI Cranial.

Примери на Curvature Correction Spine и Distortion Correction CranialКакто е визуализирано в примера по-горе, деформиранията на DTI образи (EPI последователности) се коригират по A-P посоката в най-външните части на мозъка (ляво изображение). Curvature Correction Spine води до деформация (компресиране или разширяване) на интервертебралните дискове (дясно изображение).

Червените зони посочват областите на модификация на образа от оригиналните изходни данни. Незасенчените области са недеформирани, но може да се изместили, както е посочено от линиите на решетката.

Пример за Virtual iMRI CranialДеформации на набор от образи в Virtual iMRI Cranial обикновено се появяват в зоната на резекция. Червените зони посочват областите на местна модификация на образа от оригиналните изходни данни.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27