Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Финализиране и затваряне на Image Fusion

Преглед в режим на изчакванеВсички резултати от сливането трябва да се приемат или прегледат, преди да можете да затворите софтуера или да ги използвате в други приложения. Диалоговият прозорец Review Pending се отваря, ако опитате да продължите, без да приемете или отклоните резултата.

Опции


Върнете се обратно и приемете резултатите в режим на изчакване.Продължете без одобрение на сливането.

Одобрения на сливането

Резултати от деформациятаСлед одобрение на сливането коригиран набор от образи се записва и оригиналът след това се премахва от SELECTED DATA. Оригиналът може все пак да се избере от хранилището на пациента, ако е необходимо.

Боравене с DTI данни

  • Винаги избирайте DTI проучване от избора на данни от лявата страна. Не избирайте B0, FA или ADC отделно.

  • Валидно DTI проучване се третира като пакет в рамките на Image Fusion, озаглавен „DTI Bundle“.

  • Всички DTI пакети се третират еднакво. Например, ако даден пакет е коригиран, се създават четири нови набора от образи (B0, FA, цветен FA, ADC).

Записване на данни при изключване

Внимание
Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27