Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Cluster Deformation с Virtual iMRI Cranial

Обща информация

Всички предоперативни набори от образи, които се сливат към целевия набор от образи, също се деформират чрез прехвърляне на полето на деформацията.

Предупреждение
Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27