Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Curvature Correction Spine

Обща информация

Позицията на пациента може да се промени между различните заснемания на образи. Следователно неточности в резултатите от твърдото сливане може да съществуват след автоматично сливане, ръчно регулиране или прилагане на сливане на ROI. Можете да изберете Curvature Correction Spine, за да получите по-добро съответствие между образите.

Curvature Correction Spine създава деформиран набор от образи, който съответства по-добре на оригиналния набор от образи.

Целта е да се прегледат коригираният набор от образи и евентуалното съдържание, което е било налично в набора от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение

Препоръки

Данните за образите за Curvature Correction Spine трябва да следват тези изисквания, за да се гарантират най-добри резултати:

 • Минимум 10 среза

 • Разстояние на среза, което е по-малко от 3 mm (препоръчват се дебелина на среза под 3 mm и заснемане без междини)

 • Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите на заснемане)

 • Ако ЯМР данните трябва да се коригират, те трябва да се нанесат като 3D или 2D аксиална последователност с T1-претегляне (също се препоръчва T2-претегляне или нанасяне с отстранени мазнини)

 • Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст, минимално количество артефакти)

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и коригира заедно с набора от образи:

 • Вокселови обекти

 • Етикетирани точки

 • Траектории

 • Снопове влакна (т.е. DTI влакнести трактове)

Образни модалностиОбщи модалности за изобразяване, като например КТ и ЯМР с няколко подмодалности се поддържат за деформация.

Следващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат:

 • По-рано деформирани набори от образи

 • RGB образи

 • FA и ADC карти

 • Карти на фазата и скоростта

 • Перфузионни карти

 • Спектроскопски образи

 • Сканирания на градиентна калибрация

 • FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)

 • Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)

 • Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27