Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass

Обща информация

Използвайте Spy Glass за визуално потвърждаване на точността на сливането на образи за целия набор от образи, като го премествате към позицията, която съставлява интерес, върху среза на образа.

Това ви позволява да преглеждате структури в два набора от образи едновременно (напр. формата и размера на тумор).

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27