Fibertracking

Fibertracking-funktioner

Innan du börjar

Steg

1.

Inhämta DTI-data enligt Brainlabs scanningsinstruktioner som finns att få från Brainlabs support.

2.

Ladda DTI-data och motsvarande anatomiska bilder (t.ex. MRT, T1, T2).

Försiktighetsuppmaning

Starta FibertrackingVälj DTI-data och motsvarande anatomiska bilder med Content Manager. Utför valfria steg (t.ex. Image Fusion) och starta Fibertracking.

Varning

Huvudskärmens layoutNrKomponentBeskrivning

Vyområde

Visar snitt i antingen hjärnprojektion, axial, koronal, sagittal eller 3D-vy.

Information om fiberbunt

Ger information om den aktuella valda fiberbunten.

Sidofält

Tillhandahåller en lista över intresseområden och objekt som godtyckligt kan flyttas till antingen INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS eller NOT USED.

Verktygsfält

Tillhandahåller en lista över funktioner.

Grundläggande funktioner för sidofält och verktygsfältNär fiberbuntar skapas med intresseområdesbaserad spårning är både områdena i sidofält och verktygsfält tillgängliga.

Funktion

Förklaring

Alerts

Öppna denna flik för att se eventuella upplysningar och/eller extra information.

Data

Öppna denna flik för att ändra DTI-studien, bilder, layouter, fiberbuntar och objekt.

Home

Tar dig tillbaka till Content Manager.

Alla ändringar (t.ex. valt dataset, fiberbuntar) görs automatiskt tillgängliga för andra program.

OBS: Programvaruknappen Home är kanske inte tillgänglig om din plattform (t.ex. Buzz, Curve, Kick) innehåller en maskinvaru-Home-knapp.

INCLUDE REGIONS

Dra objekt eller manuellt konturerade intresseområden hit för att inkludera dem i fiberbunten. Den resulterande fiberbunten korsar därmed alla objekt och intresseområden som återfinns under INCLUDE REGIONS.

EXCLUDE REGIONS

Dra objekt eller manuellt konturerade intresseområden hit för att exkludera dem från fiberbunten. De resulterande fiberbuntarna korsar därmed inte några objekt eller intresseområden som återfinns under EXCLUDE REGIONS.

NOT USED

Lista över alla tillgängliga 3D-objekt. Dessa objekt tas inte i beaktande för beräkningen av fiberbuntar.

VyerFörutom axiella, sagittala och koronala snittvyer kan Fibertracking visa hjärnprojektions- och 3D-vyerna. För att växla mellan vyer väljer du Data från verktygsfältet och väljer från alternativen under Layouts.

Hjärnprojektionsvyn är en 2D-projektion av hjärnan på ett halvklotslikt objekt, där cerebrala strukturer vecklas ut så att gyri och sulci visas utan sektionsuppdelning. En sådan vy kan endast beräknas från de högupplösta anatomiska MR-bilddata som samregistrerades till de DTI-data som behandlades.

NrVyBeskrivning
Brain Projection
  • Överst: Hjärnprojektionsvyn.

  • Nere till vänster: 3D-vy.

  • Nere till höger: Välj mellan axiala, koronala och sagittala vyer.

Overview

  • Uppe till vänster: 3D-vy (välj mellan axiala, koronala och sagittala vyer).

  • Uppe till höger: Axiell vy.

  • Nere till vänster: Sagittal vy.

  • Nere till höger: Koronal vy.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18