Fibertracking

Dokumentation

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste användas med försiktighet.

Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:

  • Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
  • Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

AnvändarhandbokInnehåll

Användarhandböcker för programvara

  • Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
  • Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
  • Detaljerade programvaruinstruktioner

Användarhandböcker för hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och kirurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för instrument

Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Guide till rengöring, desinfektion och sterilisering

Information om rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument

Användarhandbok för system

Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18