Fibertracking

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

  • Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
  • Fibertracking® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

  • Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller patentsökningar. För information se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrerad tredjepartsprogramvara

  • Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.
  • Denna programvara innehåller OpenJPEG-biblioteket. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se: http://www.openjpeg.org/.
  • Delar av denna programvara är baserade på arbete utfört av Sun Microsystems Inc.
  • Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org/), upphovsrätt © 1999-2004 The Apache Software Foundation.
  • Denna programvara är delvis baserad på Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache Software Foundation. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se http://xerces.apache.org/.
  • Denna produkt innehåller libtiff 4.0.4 beta. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-märkningCE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i det medicintekniska direktivet (MDD).

Enligt MDD, rådets direktiv 93/42/EEG, är Fibertracking en klass IIb-produkt.

KasseringsanvisningarElektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall), besök:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18