Fibertracking

Förkortningar

Lista över förkortningar

Denna användarhandbok kan innehålla följande förkortningar:

Förkortning

Definition

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (synbar diffusionskoefficient)

B0

DTI-bilder som tagits vid b = 0 sek/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (digital bildtagning och kommunikation inom medicin)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (bildtagning med diffusionstensor)

FA

Fraktionell anisotropi

MRT

Magnetisk resonanstomografi

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18