Fibertracking

Avsedd användning

Indikationer för användning

Fibertracking är ett program för behandling och visualisering av kraniella banor av vit hjärnsubstans baserat på data från DTI (bildtagning med diffusionstensor) för användning vid procedurer för behandlingsplanering. Fibertracking kan användas i alla kliniska arbetsflöden där det krävs visualisering av kraniella banor av vit hjärnsubstans. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska indikationer.

Avsedd användare

Avsedda användare av Fibertracking är medicinsk personal (t.ex. kirurger) och deras assistenter som arbetar inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Användningsplats

Användningsplatsen ska vara inomhus, normalt på sjukhus eller i klinisk miljö.

Varsam hantering

Varning

Rimlighetsgranskning

Varning

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18