Fibertracking

Utbildning

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande instrument.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18