Fibertracking

Inledning

Allmän information

Med Fibertracking kan du spåra fiberstrukturer i ett definierat intresseområde, baserat på diffusionsviktade MR-bilder. Dessutom kan du omvandla fiberbuntar till 3D-objekt att använda för vidare planering.

Ladda ett DTI-dataset till den aktuella behandlingsplanen för att använda Fibertracking.Grund för Fibertracking

Fibertracking bygger på mätning av diffusionsanisotropi i hjärnan med hjälp av diffusionsviktade bilder (DTI-data) som tas i flera olika riktningar. Fibertracking-programvaran beräknar sedan diffusionsriktningen längs potentiella fibrer av vit hjärnsubstans för hela datavolymen. Genom att ett antal punkter sammanbinds rekonstrueras fibern som en linje.

DTI-data

Fibertracking använder en tjänst som körs i bakgrunden (DTI Preprocessing Performer) för att automatiskt upptäcka och förbehandla giltiga DTI-data. Programvaran omvandlar uppgifterna till en DTI-studie innehållande de förregistrerade bilduppsättningarna B0, ADC och (färgade) FA-kartor och den diffusionstensor som krävs för Fibertracking. DTI-studien kan väljas från Patient Selection (se Användarhandbok för programvara, Content Manager/Patient Selection).

Visning i Fibertracking

Vattendiffusionens riktning längs potentiella fibrer av vit hjärnsubstans beräknas för hela datavolymen. Programvaran Fibertracking visar riktningen för varje fiber enligt en färgkod, där vissa färger representerar en viss riktning. Med andra ord ger dessa färgkartor (neurologisk konvention) information om vattendiffusionens riktning längs potentiella fibrer inom snitten.

Fiberfärger

Mångfärgade fibrer färgsätts enligt följande konvention:

Fiberfärg

Diffusionsriktning

Röd

Vänster-höger

Grön

Anterior-posterior

Blå

Huvud-fot

DTI-förbehandling

Beräkningen av ett diffusionstensorfält från DTI-datasetet och beräkningen av ADC-kartor och kartor över fraktionell anisotropi är baserad på metoder och algoritmer som redan är kollegialt granskade och publicerade:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Fibertracking-algoritm

Fibertracking är baserat på algoritmen FACT (fiberbedömning genom kontinuerlig spårning), som först publicerades av Mori et al. 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Försiktighetsuppmaning
Försiktighetsuppmaning
Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18