Fibertracking

Kompatibilita so softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.

Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Fibertracking 1.0 je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft Windows Server 2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 a 10. Podrobné a aktuálne informácie týkajúce sa kompatibilných operačných systémov vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.

Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonávajú skenovania v reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Varovanie

Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie

Varovanie

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sa aktualizácie budú sťahovať a inštalovať správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.

Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab

Adresa: www.brainlab.com/updates.

Heslo: WindowsUpdates!89

Zhoda DICOM

Vyhlásenia o zhode so štandardom DICOM sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Brainlab na adrese: www.brainlab.com/dicom.

Zdravotnícke elektrické systémy

Informácie týkajúce sa konfigurácie zdravotníckych elektrických systémov nájdete v príslušnej príručke používateľa systému a technickej používateľskej príručke.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02