Fibertracking

Vytváranie zväzkov vláken

Možnosti pre vytváranie zväzkov vláken

V softvéri Fibertracking sú k dispozícii dve možnosti pre vytváranie zväzkov vláken:

MožnosťOpis
Traktografia na základe OZVlákna sa sledujú cez definované oblasti záujmu (OZ).
Interaktívna traktografiaVlákna sa sledujú a zobrazujú naživo pri navigácii údajmi snímok (nižšie rozlíšenie).

Parametre funkcie Fibertracking

Parametre funkcie Fibertracking môžete skontrolovať a podľa potreby upraviť, aby sa vlákna v súbore snímok sledovali optimálnym spôsobom. V závislosti od importovaných údajov DTI môže byť potrebné upraviť predvolené nastavenia (zobrazené na obrázku nižšie).Funkcia

Vysvetlenie

Minimum FA

Prahová hodnota FA (frakčná anizotropia) je minimálna hodnota difúzie, ktorá sa bude zvažovať pre traktografiu vláken.

Posúvaním jazdca meníte minimálnu frakčnú anizotropiu.

Nižšie hodnoty umožňujú difúziu v mnohých smeroch (izotropná) a vyššie hodnoty obmedzujú difúziu pozdĺž paralelných smerov (anizotropná).

Minimum Length

Posúvaním jazdca nastavíte obmedzenie pre minimálnu dĺžku vláken.

Maximum Angulation

Posúvaním jazdca nastavíte uhol medzi dvoma segmentmi vláken a tým ovplyvníte anguláciu zväzku vláken. Vyššie hodnoty umožňujú zväzky vláken s vyššou kurvatúrou.

Vybratý zväzok vláken

Informácie o aktuálne vybratom zväzku vláken sú zobrazené v prekrývajúcom políčku. Všetky zmeny (napr. úpravy nastavenia) a nové OZ sa okamžite použijú na aktuálne vybratý zväzok vláken.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02