Fibertracking

Ako upraviť zväzky vláken a objektyKrok

1.

Ak chcete zobraziť zoznam zväzkov vláken alebo objektov, otvorte dialógové okno Data a príslušnú šípku vedľa položky Fiber Bundles alebo Objects.

2.

Pod položkou Fiber Bundles alebo Objects vyberte šípku vedľa požadovaného objektu, aby sa otvorilo dialógové okno vlastností .

3.

V dialógovom okne vlastností môžete:

  • Zmeniť názov
  • Pod položkou Color vybrať z palety novú farbu pre zväzok vláken alebo objekt
  • Pomocou položky Convert skonvertovať zväzok vláken do 3D objektu (dostupné len pre zväzky vláken)
  • Pomocou položky Delete odstrániť zväzok vláken alebo objekt
  • Pozrieť si doplňujúce informácie (základ a typ)

4.

Kliknutím na ikonu zavretého oka skryjete všetky obsiahnuté zväzky vláken (s výnimkou aktuálne zvoleného).

5.

Kliknutím na symbol zväzku vláken skryjete len konkrétny zväzok vláken (ak nie je zvolený). Zvolený zväzok vláken (zvýraznený oranžovou farbou) nie je možné skryť.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02