Fibertracking

Interaktívna traktografia

Základné informácie

Vlákna je možné sledovať naživo pomocou funkcie Interactive. Oranžovou traktografickou guľôčkou môžete prechádzať údajmi snímok . Softvér vypočíta všetky vlákna prechádzajúce pozíciou traktografickej guľôčky, ktoré spĺňajú definované kritériá (Minimum FA, Minimum Length a Maximum Angulation), a zobrazí ich v reálnom čase.

Interaktívna traktografia používa ako vstup pre algoritmus traktografie menej počiatočných bodov, aby mohla poskytnúť rýchlejšie výsledky traktografie. Preto je rozlíšenie nižšie ako pre sledovaní vláken na základe OZ.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02