Fibertracking

Školenie

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie

S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02