Fibertracking

Ako vytvoriť novú oblasť záujmu (OZ)Táto možnosť vám umožňuje definovať oblasť záujmu manuálnym vytvorením objektu v súbore snímok.

Krok

1.

V oblasti funkcií vyberte ROI Brush .

2.

Načrtnite oblasť v ľubovoľnom zobrazení, vrátane projekcie mozgu. Po uvoľnení tlačidla myši sa objekt okamžite umiestni pod položku INCLUDE REGIONS na výpočet sledovania vláken. Zväzky vláken sa vypočítajú automaticky.

3.

Zatvorením ikony oka skryjete oblasť záujmu. Zväzky vláken sú stále viditeľné.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02