Fibertracking

Tworzenie wiązek włókien

Informacje ogólne

Aby utworzyć wiązki włókien z wykorzystaniem wykrywania opartego o ROI, algorytm Fibertracking wykrywa wszystkie włókna przechodzące przez zdefiniowane ROI i spełniające wybrane parametry wykrywania, a następnie uwzględnia je w wiązce włókien.

Aby utworzyć ROI można:

  • Ręcznie obrysować obiekty za pomocą opcji SmartBrush (np. guz)
  • Użyć opcji Anatomical Mapping do automatycznego posegmentowania niektórych struktur
  • Użyć opcji ROI Brush
  • Wybrać wstępnie zdefiniowane ROI TRACKING TEMPLATES, gdzie struktury są również automatycznie posegmentowane

Można również tworzyć i wykorzystywać wiele ROI jednocześnie. Na przykład: wybranie jednego ROI w korze ruchowej i drugiego w pniu mózgu umożliwia wyświetlenie szlaków istoty białej (np. dróg piramidowych) łączących te obszary.

Opcje tworzenia wiązek włókien

Istnieją różne metody, które można wykorzystać do tworzenia wiązek włókien w Fibertracking:

OpcjaOpis
Ręcznie zarysowane ROIWłókna są wykrywane z ręcznie zarysowanymi obszarami zainteresowania (ROI).
Istniejące obiekty 3D

Włókna mogą być wykrywane za pomocą istniejących obiektów 3D jako ROI.

W oparciu o szablonWstępnie zdefiniowane szablony ROI są dostępne do wykorzystania w aplikacji Fibertracking.
Tryb interaktywnyWłókna są wykrywane i wyświetlane interaktywnie podczas nawigacji przez dane obrazowe.

Wykrywanie interaktywne można połączyć z jednym dodatkowym statycznym ROI, aby zobaczyć łączące wiązki włókien.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26