Fibertracking

Tworzenie niestandardowego szablonu wykrywaniaKrok

1.

Wybrać INCLUDE REGIONS i EXCLUDE REGIONS jako parametry dla szablonu .

2.

Ustawić kryteria zatrzymania dla Minimum FA, Minimum Length i Maximum Angulation .

3.

Opcja Custom zostanie automatycznie wybrana jako TRACKING TEMPLATE, a opcja Save Template będzie aktywna.

4.

Wybrać Save Template i wpisać znaczącą nazwę dla szablonu niestandardowego .

5.

Wybrać OK.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26