Fibertracking

Modyfikowanie wiązek włókien i obiektówKrok

1.

Otworzyć okno dialogowe Data i odpowiednią strzałkę obok Fiber Bundles lub Objects, aby wyświetlić listę wiązek włókien lub obiektów.

2.

W opcji Fiber Bundles lub Objects wybrać strzałkę obok żądanego obiektu, aby otworzyć okno dialogowe właściwości .

3.

W oknie dialogowym właściwości można:

  • Zmienić nazwę
  • W opcji Color wybrać z palety nowy kolor dla wiązki włókien lub obiektu
  • Przekształcić wiązkę włókien w obiekt 3D za pomocą opcji Convert (dostępna jedynie dla wiązek włókien)
  • Usunąć wiązkę włókien lub obiekt za pomocą opcji Delete
  • Wyświetlić dodatkowe informacje (podstawa i rodzaj)

4.

Kliknąć ikonę zamkniętego oka , aby ukryć wszystkie wiązki włókien zawarte w planie (poza aktualnie wybraną).

5.

Kliknąć symbol wiązki włókien, aby ukryć tylko określoną wiązkę włókien (o ile nie jest wybrana). Nie można ukryć wybranej wiązki włókien (podświetlonej kolorem pomarańczowym) .

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26