Fibertracking

Uruchamianie i zamykanie Fibertracking

Rozpoczynanie pracy w FibertrackingWybrać dane DTI i odpowiadające im obrazy anatomiczne za pomocą Patient Selection lub Data Selection. Wykonać fuzję obrazów DTI i odpowiadających im danych anatomicznych i uruchomić aplikację Fibertracking.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26