Fibertracking

Narzędzia tworzenia wiązki włókienFunkcja

Objaśnienie

Fiber Bundle

Za pomocą strzałek można przełączać pomiędzy dostępnymi wiązkami włókien.

Create New

Wybrać tę ikonę, aby utworzyć nową, pustą wiązkę włókien.

Erase

Wybrać tę ikonę, aby usunąć pojedyncze włókna w 2D lub 3D.

Refresh

Ponownie oblicza włókna z wykorzystaniem aktualnych ustawień.

ROI Brush

Wybrać tę ikonę, aby wykreślić kształt nowego obszaru zainteresowania 2D, rysując kształty w dowolnym z widoków, w tym w projekcji mózgowej.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26