Fibertracking

Układ ekranu

Układ ekranu głównegoNrElementOpis

Dane i informacje o badaniu DTIDostarcza informacji na temat wybranego zestawu obrazów:

 • Data i godzina
 • Badanie DTI

Obszar widoków

Przedstawia dane obrazu w projekcji mózgowej, osiowej, czołowej, strzałkowej lub widok 3D.

Informacje o wiązce włókien

Dostarcza informacji o aktualnie wybranej wiązce włókien.

Po wybraniu informacji o wiązce włókien Data Selection otwiera się bezpośrednio na właściwościach wiązki włókien:

 • Basis
 • Average FA
 • Average Length
 • Name
 • Comment (np. użyte badanie DTI, ROI, ustawienia)

Pasek boczny

 • Zawiera listę domyślnych i niestandardowych TRACKING TEMPLATES
 • Zawiera listę ROI, które można arbitralnie przesuwać do opcji INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS lub NOT IN USE

Alerts

Otworzyć tę zakładkę, aby wyświetlić ewentualne alerty i/lub dodatkowe informacje.

Data

Otworzyć tę zakładkę, aby zmienić badanie DTI, obrazy, układy, wiązki włókien i obiekty.

Pasek narzędzi

Dostarcza różnych funkcji:

 • Funkcje wyświetlania obrazów
 • Funkcje tworzenia wiązki włókien
 • Funkcja Interactive
 • Dostęp do parametrów Fibertracking
Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26