Fibertracking

Wykrywanie interaktywne

Informacje ogólne

Włókna można wykrywać na żywo za pomocą funkcji Interactive. Pomarańczową sfera wykrywania można przenosić na danych obrazowych. Oprogramowanie oblicza wszystkie włókna biegnące przez położenie sfery wykrywania, które spełniają zdefiniowane kryteria (Minimum FA, Minimum Length oraz Maximum Angulation), i wyświetla je w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie interaktywne wykorzystuje mniej punktów wyjścia jako informacje początkowe dla algorytmu wykrywania, aby zapewnić szybsze wyniki. Dlatego rozdzielczość w tym przypadku jest niższa niż w przypadku wykrywania włókien w oparciu o ROI.

Wykrywanie interaktywne umożliwia również połączenie sfery z jednym obiektem ROI.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26