Fibertracking

Skróty

Lista skrótów

W tekście instrukcji obsługi mogły zostać użyte następujące skróty:

Skrót

Definicja

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (rzeczywisty współczynnik dyfuzji)

B0

Obrazy DTI pozyskane przy b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (obrazowanie tensora dyfuzji)

EPI

Echo Planar Imaging (obrazowanie za pomocą sekwencji echa planarnego)

FA

Fractional Anisotropy (anizotropia frakcyjna)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego)

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26