Fibertracking

Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

  • Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

  • iHelp® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

  • Fibertracking® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

  • Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on saatavissa alla olevien linkkien kautta:

CE-merkintäCE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

Brainlab Elements Fibertracking on MDD:n mukaisesti II b luokan tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26