Fibertracking

Kuitunippujen luonti vuorovaikutteisen seurannan avullaToimenpiteet

1.

Siirrä Interactive-toimintopalkkia oikealle .

2.

Valitsemalla minkä tahansa kohdan viivoitetussa ympyrässä voit liikkua seurantapallon alueella. Siirtämällä oranssia seurantapalloa missä tahansa näkymässä voit nähdä kyseisen alueen kuidut.

3.

Määritä seurantapallon koko vetämällä ympyrää .

Valinnaista: toinen 3D-objekti tai kohdealue voidaan valita INCLUDE REGION -alueeksi, jotta voidaan tarkastella kuitujen yhteyttä vuorovaikutteisen pallon ja kohdealueen välillä.

4.

Valinnaista: valitsemalla Add Fibers voit tallentaa seuratut kuidut pallon kulloiseenkin sijaintiin.

5.

Siirrä vuorovaikutteinen pallo toiseen sijaintiin. Aiemmin lisätyt kuidut eivät katoa, vaan ne näytetään hieman läpinäkyvinä.

Toistamalla vaiheen 4 voit kerätä ja lisätä edelleen kuituja kulloinkin valittuun kuitunippuun .

Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26