Fibertracking

Johdanto

Yleistä tietoa

Fibertracking-ohjelmiston avulla voit seurata kuiturakenteita määritetyllä kohdealueella diffuusiopainotettujen MR-kuvien perusteella. Lisäksi voit muuntaa kuitunippuja 3D-objekteiksi käytettäväksi myöhemmässä suunnittelussa.

Lataa DTI-tietojoukko Fibertracking-ohjelmiston käyttöä varten kulloiseenkin hoitosuunnitelmaan.Fibertracking-perusteet

Fibertracking perustuu aivojen diffuusioanisotropiamittaukseen, jossa käytetään useista suunnista otettuja diffuusiopainotettuja kuvia (DTI-tiedot). Sen jälkeen Fibertracking-ohjelmisto laskee diffuusion suunnan potentiaalisia valkean aineen kuituja pitkin koko tietovolyymin osalta. Kuidut rekonstruoidaan viivaksi yhdistämällä useita pisteitä.

DTI-tiedot

Fibertracking-ohjelmistossa käytetään taustalla ajettavaa palvelua (DTI Preprocessing Performer) kelvollisten DTI-tietojen automaattista tunnistusta ja esikäsittelyä varten. Ohjelmisto muuntaa tiedot DTI-tutkimukseksi, joka sisältää esirekisteröidyt B0- ja ADC-kuvajoukot sekä (värilliset) FA-kartat ja Fibertracking-ohjelmistossa vaadittavan diffuusiotensorin. DTI-tutkimus voidaan valita Patient Selection -kohdasta (katso ohjelmiston käyttöohje, Content Manager/Patient Selection).

Fibertracking-näyttö

Veden diffuusion suunta potentiaalisia valkean aineen kuituja pitkin lasketaan koko tietovolyymin osalta. Fibertracking-ohjelmistossa näytetään kunkin kuidun suunta värikoodin mukaisesti. Jotkin värit edustavat tiettyä suuntaa. Toisin sanoen nämä värikartat (neurologinen käytäntö) antavat tietoa veden diffuusion suunnasta leikkeissä olevia potentiaalisia kuituja pitkin.

Kuitujen värit

Moniväriset kuidut värjätään seuraavan käytännön mukaan:

Kuitujen väri

Diffuusiosuunta

Punainen

Vasen–oikea

Vihreä

Anteriorinen–posteriorinen

Sininen

Pää–jalat

DTI-esikäsittely

DTI-tietojoukon diffuusiotensorikentän laskenta sekä ADC:n ja fraktionaalisten anisotropiakarttojen laskenta perustuu jo vertaisarvioituihin ja julkaistuihin menetelmiin ja algoritmeihin:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Fibertracking-algoritmi

Fibertracking perustuu FACT (Fiber Assignment by Continuous Tracing) -algoritmiin, joka määrittää kuidut jatkuvan seurannan avulla ja jonka julkaisivat alkuaan Mori, et al. vuonna 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Huomio
Huomio
Art. nro: 60917-64FI

Date of publication: 2018-11-22