Fibertracking

Ændring af fiberbundter og objekterTrin

1.

Åbn dialogen Data og den tilknyttede pil ved siden af Fiber Bundles eller Objects for at vise listen over fiberbundter eller objekter.

2.

Under Fiber Bundles eller Objects vælges pilen ved siden af objektet, for hvilket egenskabsdialogen ønskes åbnet .

3.

I egenskabsdialogen kan du:

  • Ændre navnet
  • Under Color kan du vælge en ny farve fra paletten for fiberbundtet eller objektet
  • Convert fiberbundtet til et 3D-objekt (kun tilgængelig for fiberbundter)
  • Delete fiberbundtet eller objektet
  • Se yderligere oplysninger (basis og type)

4.

Klik på ikonet med det lukkede øje for at skjule alle indeholdte fiberbundter (med undtagelse af det aktuelt valgte).

5.

Klik på fiberbundtikonet for kun at skjule et specifikt fiberbundt (medmindre det er valgt). Det valgte fiberbundt (fremhævet i orange) kan ikke skjules.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13