Fibertracking

Tilsigtet brug

Indikationer for anvendelse

Fibertracking er et program til behandling og visualisering af den hvide hjernesubstans’ strukturer i kraniet baseret på Diffusion Tensor Imaging (DTI)-data til brug i behandlingsplanlægningsprocedurer. Fibertracking kan anvendes i alle kliniske arbejdsgange, der kræver visualiseringen af den hvide hjernesubstans’ strukturer i kraniet. Selve enheden har ingen specifikke kliniske indikationer.

Tilsigtet bruger

Fibertracking er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne neurokirurgi og planlægning af strålebehandling.

Anvendelsessted

Det tilsigtede anvendelsessted er indendørs, normalt på et hospital eller i kliniske omgivelser.

Forsigtighed ved håndtering

Advarsel

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen, patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for den respektive patient og behandling.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13