Πώς να αναγνωρίζετε το προϊόν σας

Για το υλικό

Μπορείτε να βρείτε το όνομα του προϊόντος στην ετικέτα της συσκευής.

Για το λογισμικό

Βρείτε το όνομα και την έκδοση του προϊόντος της Brainlab ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ ή πατήστε το λογότυπο της Brainlab στο λογισμικό (κάτω δεξιά).  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου.

2. Σημειώστε το όνομα και τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού από το παράθυρο διαλόγου. Πρέπει να λάβετε υπόψη τα δύο πρώτα ψηφία της έκδοσης για να βρείτε τον σωστό οδηγό χρήστη.

3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες αυτές στο πεδίο αναζήτησης σε αυτόν τον ιστότοπο.
Από προεπιλογή εμφανίζεται η πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν έχετε προηγούμενη έκδοση του λογισμικού, ελέγξτε στο αναπτυσσόμενο μενού εάν είναι διαθέσιμη.