Fibertracking

Kuitunippujen luonti vuorovaikutteisen seurannan avullaToimenpiteet

1.

Liu’uta Interactive-toimintopalkkia oikealle .

2.

Valitsemalla minkä tahansa kohdan viivoitetussa ympyrässä voit liikkua seurantapallon alueella. Siirtämällä oranssia vuorovaikutteista ympyrää missä tahansa näkymässä voit nähdä kyseisen alueen kuidut.

3.

Määritä vuorovaikutteisen alueen koko vetämällä ympyrää .

4.

Valinnaista: valitsemalla Add Fibers voit tallentaa seuratut kuidut pallon kulloiseenkin sijaintiin.

5.

Siirrä vuorovaikutteinen pallo toiseen sijaintiin. Aiemmin lisätyt kuidut eivät katoa, vaan ne näytetään hieman läpinäkyvinä. Toistamalla vaiheen 4 voit kerätä ja lisätä edelleen kuituja kulloinkin valittuun kuitunippuun .

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22