Fibertracking

Käyttötarkoitus

Käyttöaiheet

Fibertracking on sovellus, jolla käsitellään ja visualisoidaan kraniaalisia valkean aineen ratoja diffuusiotensorikuvauksen (DTI) -tietojen perusteella ja jolla saatuja tietoja käytetään hoidon suunnittelutoimenpiteissä. Fibertracking-ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät aivoissa olevien kraniaalisen valkean aineen ratojen visualisointia. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Tuotteen käyttäjä

Fibertracking-ohjelmiston kohdekäyttäjiä ovat neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevät lääketieteen ammattilaiset ja heidän avustajansa.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikaksi on määritetty sisätilat, yleensä sairaalassa tai kliinisessä ympäristössä.

Varovainen käsittely

Varoitus

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä potilaan ja hoidon kannalta.

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22